Back

ⓘ Kaukazo čiabuvių raitoji divizija, Laukinė divizija – Rusijos imperijos kavalerijos divizija, suformuota 1914 m. rugpjūčio 23 d. 90% divizijos karių buvo savano ..
Kaukazo čiabuvių raitoji divizija
                                     

ⓘ Kaukazo čiabuvių raitoji divizija

Kaukazo čiabuvių raitoji divizija, Laukinė divizija – Rusijos imperijos kavalerijos divizija, suformuota 1914 m. rugpjūčio 23 d. 90% divizijos karių buvo savanoriai musulmonai, kilę iš Šiaurės Kaukazo ir Užkaukazės, kurie kaip ir visi vietiniai Kaukazo ir Vidurinės Azijos gyventojai pagal Rusijos imperijos įstatymus neprivalėjo tarnauti kariuomenėje. Daug Rusijos bajorų tarnavo divizijoje karininkais.

                                     

1. Sudėtis

Imperatoriaus Nikolajaus II įsakymu 1914 m. rugpjūčio 23 d. įkurtą Kaukazo čiabuvių raitąją diviziją sudarė 3 brigados, kiekvienoje po du pulkus kiekvieną pulką sudarė 4 eskadronai ir priskirti daliniai:

 • Kabardinų raitasis pulkas – kabardinai ir balkarai
 • 1-oji brigada
 • 2-asis Dagestano raitasis pulkas – dagestaniečiai
 • Čečėnų raitasis pulkas – čečėnai
 • 2-oji brigada
 • Totorių raitasis pulkas – azerbaidžaniečiai
 • Ingušų raitasis pulkas – ingušai
 • Čerkesų raitasis pulkas – čerkesai, abchazai ir karačiajai
 • 3-oji brigada
 • Osetinų pėsčioji brigada – osetinai
 • Priskirtieji daliniai
 • 8-asis Dono kazokų artilerijos divizionas

Kiekvieną divizijos pulką sudarė:

 • 68 nerikiuotės žemutinių laipsnių kareiviai
 • 1 pulko mula
 • 3 kariniai valdininkai
 • 575 rikiuotės žemutinių laipsnių kareiviai
 • 22 karininkai

Pirmojo pasaulinio karo metu Rusijos imperijos kariuomenėje taip pat buvo Kaukazo kavalerijos divizija, 5 Kaukazo kazokų divizijos, Kaukazo grenadierių divizija, 5 Kaukazo šaulių divizijos. Dėl tokių pavadinimų gausos ši naujai sukurta divizija buvo pavadinta Kaukazo čiabuvių raitąja divizija.

Naujai suformuotos divizijos vadu rugpjūčio 23 d. paskyrė jaunesnįjį imperatoriaus brolį Jo imperatoriškosios didenybės svitos generolą majorą didįjį kunigaikštį Michailą Aleksandrovičių. Divizijos štabo viršininku buvo paskirtas Lietuvos totorius, musulmonas pulkininkas Jakovas Juzefovičius.

1917 m. rugpjūčio 21 d. vyriausiojo vado infanterijos generolo Lauro Kornilovo įsakymu Kaukazo čiabuvių raitoji divizija buvo performuota į Kaukazo čiabuvių raitąjį korpusą. Tam į naująjį junginį buvo perduotas Dagestano raitasis ir du osetinų raitieji pulkai. Suformuotas korpusas turėjo būti permestas į Kaukazą ir įeiti į Kaukazo armijos sudėtį. Tačiau rugsėjo 2 d., ryšium su Kornilovo sukilimu, Rusijos Laikinosios vyriausybės įsakymu Kaukazo čiabuvių raitojo korpuso vadas generolas leitenantas kunigaikštis D. Bagrationas ir 1-osios Kaukazo čiabuvių raitosios divizijos vadas generolas majoras kunigaikštis Gagarinas buvo atleisti iš pareigų. Tą pačią dieną Laikinosios vyriausybės įsakymu Kaukazo čiabuvių raitojo korpuso vadu buvo paskirtas generolas majoras Piotras Polovcevas. 1-osios Kaukazo čiabuvių raitosios divizijos vadu buvo paskirtas generolas majoras princas Feizula Mirza Kadžaras. 2-osios Kaukazo čiabuvių raitosios divizijos vadu buvo generolas leitenantas I. Choranovas. Generolas Polovcevas sugebėjo prikalbėti Laikinosios vyriausybės vadovą Aleksandrą Kerenskį vykdyti anksčiau priimtą sprendimą korpusą pasiųsti į Kaukazą.

1917 m. rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje korpuso daliniai buvo permesti į Kaukazą. Korpuso štabas buvo įkurdintas Vladikaukaze, o 1-osios divizijos – Piatigorske. 1918 m. sausio mėnesį korpusas jau buvo suiręs.

                                     

2. Vadai

 • nuo 1917 m. rugsėjo 30 d.: generolas majoras Persijos princas Feizula Mirza Kadžaras.
 • 1917 m. rugsėjo 2 d. – iki 1918 m.: generolas leitenantas Piotras Polovcevas buvo Kaukazo čiabuvių raitojo korpuso vadas. 1914 m. rugsėjo 23 d. – paskirtas čiabuvių raitosios divizijos Totorių raitojo pulko vadu. Nuo 1916 m. vasario 25 d. – Kaukazo čiabuvių raitosios divizijos štabo viršininkas.
 • 1917 m. rugpjūčio 28 d. – rugsėjo 2 d.: generolas majoras kunigaikštis Aleksandras Gagarinas.
 • 1914 m. rugpjūčio 23 d. – 1916 m. vasario 20 d.: Didysis kunigaikštis generolas majoras Michailas Aleksandrovičius. Vadovavo divizijai, kai ši kariavo Galicijoje.
 • 1916 m. vasario 20 d. – 1917 m. balandžio 15 d. ir 1917 m. birželio 30 d. – 1917 m. rugsėjo 27 d.: generolas majoras nuo 1916 m. liepos 12 d. – generolas leitenantas kunigaikštis Dmitrijus Bagrationas. 1917 m. rugsėjo 28 d. – rugsėjo 2 d. – Kaukazo čiabuvių raitojo korpuso vadas.

Users also searched:

...