Back

ⓘ Korpusinis junginys – laikinas divizijos dydžio karinis junginys Vermachte Antrojo pasaulinio karo metais. ..
                                     

ⓘ Korpusinis junginys

Korpusinis junginys – laikinas divizijos dydžio karinis junginys Vermachte Antrojo pasaulinio karo metais.

                                     

1. Istorija

1943 m. vasarą ir rudenį Vermachtas kovose su Raudonąja Armija Rytų fronte patyrė didelius gyvosios jėgos ir technikos nuostolius. Tuo metu Vokietijai teko telkti pajėgas Prancūzijoje laukiamam sąjungininkų išsilaipinimui atremti ir Italijoje, kur reikėjo kariuomenės iš Sicilijos per Mesinos sąsiaurį išsilaipinusiems sąjungininkams atremti. Mokomieji daliniai nebepajėgė tiek paruošti naujų kareivių, kad būtų buvę galima dalinius, Rytų fronte patyrusius didelių nuostolių, papildyti naujais kareiviais iki statutinio dydžio.

Siekiant išsaugoti didelius nuostolius patyrusių divizijų vadų kadrus ir numeraciją, galbūt sudaryti didesnės kariuomenės vaizdą, Sausumos kariuomenės vadovybė nutarė formuoti divizijos dydžio korpusinius junginius Korpsabteilungen iš "susitraukusių" divizijų likučių. Korpusinį junginį sudarydavo:

 • medicininis batalionas
 • pionierių batalionas
 • artilerijos pulkas,
 • prieštankinis batalionas
 • trys pėstininkų pulkai kiekvienas po du batalionus,
 • žvalgybos batalionas,
 • štabas
 • tiekimo batalionas.

Korpusinio junginio štabu tapdavo vienos iš junginį sudarančių divizijų štabas. Kiekvieną pėstininkų pulką atstodavo atskiros divizijos likučiai, vadinti divizijos grupe vok. Divisionsgruppe, batalionus tokiame pulke atstodavo pulkų grupės vok. Regimentsgruppe.

Korpusiniai junginiai buvo žymimi ne numeriais, o didžiosiomis raidėmis.

Korpusiniai junginiai buvo kurti tris kartus:

 • 1943 m. lapkričio 2 d., buvo sukurti 5 korpusiniai junginiai pradedant A ir baigiant F armijų grupėse "Pietūs", "Centras" ir "A".
 • 1944 m. kovas – korpusinis junginys F armijų grupėje "A".
 • 1944 m. liepos pabaiga – rugpjūčio pradžia – korpusiniai junginiai G ir H, suformuoti dėl didelių nuostolių, patirtų operacijos "Bagrationas" metu.

1944 m. rudenį tapo aišku, kad korpusinius junginius sudariusias divizijas nebepavyks atstatyti dėl kareivių stygiaus, todėl korpusinius junginius pervadino pėstininkų divizijomis vok. Infanteriedivisionen ir suteikė joms numerius divizijų, kurios sudarė tų junginių štabus.

                                     

2.1. Korpusinių junginių sąrašas ir veikimo rajonas Suformuoti armijų grupėje "Pietūs" 1943 m. lapkričio 2 d.

 • Korpusinis junginys A Korpsabteilung A
 • ir 355-osios pėstininkų divizijų.
 • pulkai iš
 • 293-iosios
 • Štabas iš 161-osios pėstininkų divizijos,
 • 161-osios,

1943 m. veikė armijų grupėje "Pietūs", o 1944 m. – armijų grupėse "Pietūs", "A" ir "Pietų Ukraina". Nuo 1944 m. liepos 27 d. tapo 161-ąja pėstininkų divizija.

 • 255-iosios
 • pulkai iš
 • 112-osios,
 • Štabas iš 112-osios pėstininkų divizijos,
 • Korpusinis junginys B Korpsabteilung B
 • ir 332-osios pėstininkų divizijų.

Veikė armijų grupėje "Pietūs". 1944 m. kovo mėn. sunaikintas Korsunės katile. Likučiai prijungti prie 88-osios ir 57-osios pėstininkų divizijų.

 • Štabas iš 183-osios pėstininkų divizijos,
 • 217-iosios
 • pulkai iš
 • Korpusinis junginys C Korpsabteilung C
 • 183-osios,
 • ir 339-osios pėstininkų divizijų.

1943 m. veikė armijų grupėje "Pietūs", o 1944 m. – armijų grupėse "Pietūs" ir "Šiaurės Ukraina". Didžioji junginio dalis sunaikinta Lvovo-Sandomiro operacijos metu 1944 m. liepos mėn. Iš likučių suformuota 183-ioji pėstininkų divizija.

                                     

2.2. Korpusinių junginių sąrašas ir veikimo rajonas Suformuoti armijų grupėje "Centras" 1943 m. lapkričio 2 d.

 • 56-osios
 • Korpusinis junginys D Korpsabteilung D
 • ir 262-osios pėstininkų divizijų.
 • pulkai iš
 • Štabas iš 56-osios pėstininkų divizijos,

1943–1944 m. veikė armijų grupėje "Centras". Didžioji junginio dalis sunaikinta operacijos "Bagrationas" metu 1944 m. birželio mėn. 1944 m. liepos mėn. atkurtas, o 1944 m. rugsėjo mėn. pavadintas 56-ąja pėstininkų divizija.

 • Štabas iš 251-osios pėstininkų divizijos,
 • ir 251-osios pėstininkų divizijų.
 • pulkai iš
 • 86-osios,
 • 137-iosios
 • Korpusinis junginys E Korpsabteilung E

1943–1944 m. veikė armijų grupėje "Centras". 1944 m. rugsėjo mėn. pavadintas 251-ąja pėstininkų divizija.

                                     

2.3. Korpusinių junginių sąrašas ir veikimo rajonas Suformuoti armijų grupėje "A" 1944 m. kovo 13 d.

 • 38-osios,
 • Korpusinis junginys F Korpsabteilung F
 • ir 123-osios pėstininkų divizijų.
 • 62-iosios
 • pulkai iš
 • Štabas iš 62-osios pėstininkų divizijos,

1944 m. veikė armijų grupėse "Pietūs" ir "Pietų Ukraina". 1944 m. liepos 20 d. pavadintas 62-ąja pėstininkų divizija.

                                     

2.4. Korpusinių junginių sąrašas ir veikimo rajonas Suformuoti armijų grupėje "Centras" 1944 m. liepos ir rugpjūčio mėn.

 • 260-osios,
 • Štabas iš 299-osios pėstininkų divizijos,
 • pulkai iš
 • Korpusinis junginys G Korpsabteilung G
 • ir 337-osios pėstininkų divizijų.
 • 299-iosios

1944 m. veikė armijų grupėje "Centras". 1944 m. rugsėjo 1 d. pavadintas 299-ąja pėstininkų divizija.

 • Korpusinis junginys H Korpsabteilung H
 • ir 256-osios pėstininkų divizijų.
 • 95-osios,
 • 197-iosios
 • Štabas iš 197-osios pėstininkų divizijos,
 • pulkai iš

1944 m. veikė armijų grupėje "Centras" Lietuvoje ir Kurše. 1944 m. rugsėjo 10 d. pavadintas 95-ąja pėstininkų divizija.

                                     
 • korpusas rus. 24 - й Латвийский стрелковый корпус Raudonosios Armijos junginys egzistavęs 1939 1941 m., suformuotas iš buvusios Latvijos Respublikos

Users also searched:

...